09357613765 - 41406461 - 41406441

راهکارها

ما در سایت اکسپرس ، به اعتبار فعالیت چندین ساله در طراحی سایت ها و طراحی پورتال های اینترنتی، پروژه های زیادی را در عرصه طراحی سایت و پورتال اجرا کرده ایم، با کسب و کارهای مختلفی آشنا شده ایم و نقاط قوت و آسیب اجرای پروژه های طراحی سایت را در تقریبا تمامی گروه های شغلی آزموده ایم. ما تقریبا یاد گرفته ایم که به عنوان مثال در طراحی سایت یک شرکت صنعتی و یا یک مجموعه بازرگانی با چه مسایل و چالش هایی روبرو خواهیم بود، دشواری های اجرای پروژه طراحی سایت در یک آموزشگاه کجاست، مجلات اینترنتی و … چه نیازمندی هایی دارند و چگونه می توان این پروژه ها را با موفقیت اجرا کرد.
این تجربیات انباشته و این حجم موفقیت ها و شکست ها در پروژه های مختلف طراحی سایت به ما آموخته است که هر پروژه طراحی سایت به ازای هر گروه شغلی برای رسیدن به موفقیت آدابی دارد. باید این آداب را رعایت کرد تا در نهایت بتوان یک پروژه طراحی سایت موفق اجرا کرد و به کارفرما تحویل داد. این آداب اجرای پروژه را ما در قالب راهکارهای طراحی سایت تدوین کرده ایم.

در هر راهکار ما مجموعه عوامل اجرایی، عملیاتی و مطالعاتی را فهرست کرده و سعی می کنیم پروژه را بر مبنای این عوامل به شکل موفق اجرا کنیم. ما بیش از ۳۶ راهکار طراحی سایت را در چهار راهکار کلی تدوین کرده ایم. ضمن این که می توانید راهکارهای کلی ما را ذیل همین مطلب مشاهده کنید و با کلیک بر روی عنوان هر راهکار کلی، متن آن راهکار کلان را مشاهده کنید. می توانید راه حل های ما را بر اجرای پروژه های طراحی سایت ۳۶ گروه کاری و شغلی در فوتر (بخش انتهایی تمام صفحات) سایت ما بیابید.

راهکارهای کلی سایت اکسپرس عبارتند از:

اگر میان راهکارهای طراحی سایت کلی و ۳۶ راهکار ما برای اجرای پروژه های طراحی سایت، راهکار مربوط به خود را نیافتید خوشحال می شویم آن را با ما از طریق فرم سفارش طراحی سایت در میان بگذارید. ما در کمترین زمان ممکن راهکار خود را برای کسب و کار شما تدوین کرده، به شما اعلام می کنیم و برای استفاده دیگران در کنار سایر راهکارهایمان در سایتمان منتشر خواهیم کرد.