09357613765 - 41406461 - 41406441

طراحی سایت ویژه موسسات آموزشی

راهکار سایت اکسپرس برای طراحی سایت موسسات آموزشی، ترکیبی از فرایندهای اطلاع رسانی، فرایندهای آموزش مجازی، فرایندهای مدیریت آموزش، آزمون های آنلاین، طبقه بندی منابع و دوره های آموزشی، ارتباطات یکپارچه با سایر سیستم ها و نرم افزارهای آموزشی و ساختارهای مرتبط با مدیریت اطلاعات دانشجویان، دانشپذیران، اساتید و معلمان و سایر نقش های سیستم است.
از سوی دیگر در این راهکار ارتباط بهینه و ارتباط مجازی بین دانشجویان، اساتید و مدیران سیستم در قالب ابزارهای ارتباطی پیش بینی شده است. همچنین امکان دسته بندی و فروش آنلاین منابع آموزشی، معرفی اساتید و مدیران موسسه آموزشی، اخبار دوره های در حال برگزاری و اخبار عمومی موسسات آموزشی، امکان دسترسی دانشجویان و دانشپذیران به نتایج آزمون ها در قالب کارنامه و ریز نمرات و … از دیگر ویژگی های پیش بینی شده سایت اکسپرس برای پیاده سازی و طراحی سایت موسسات آموزشی است. این موارد، چارچوب های کلی راهکار سایت اکسپرس برای طراحی سایت موسسات آموزشی را تشکیل می دهد. اما این راهکار در جزییات با توجه به اینکه پروژه برای چه نوع موسسه آموزشی قرار است به اجرا در آید ممکن است متفاوت و ماهیتا مستقل باشد.

راهکار ما بر ای طراحی سایت موسسات آموزشی به چند راهکار نسبتا مستقل به شرح زیر قابل تقسیم بندی است:

  • طراحی سایت مدارس
  • طراحی سایت دانشگاه ها
  • طراحی سایت موسسات آزاد آموزشی

برای اطلاع از جزییات راهکارهای اختصاصی سایت اکسپرس و همچنین اطلاع از موسساتی که این راهکار در آنها به اجرا در آمده است، ضمن آن که می توانید با کلیک بر روی هر راهکار جزییات آن را مشاهده کنید، می تـوانید با ما در سایت اکسپرس تماس بگیرید. ما آمادگی داریم با برگزاری جلسات حضوری نسبت به تبیین و تشریح راهکارهای خود برای طراحی سایت و طراحی پورتال موسسات آموزشی اقدام کرده و پاسخگوی سوالات مدیران فناوری اطلاعات این موسسات باشیم.