09357613765 - 41406461 - 41406441

طراحی سایت ویژه سازمان های بزرگ

سازمان های بزرگ و ادارات دولتی و خصوصی معظم در حوزه راهکارهای طراحی سایت معمولا تابع نوع فعالیت ها و ماهیت خود هستند. اما به شکل کلی طراحی سایت ویژه سازمان های بزرگ معمولا در دو شکل اینترنتی و اینترانتی صورت می پذیرد. به این معنی که برخلاف شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط که عمدتا مخاطب وب سایت هایشان مشتریان و ارباب رجوع است در سازمان های بزرگ به دلیل تعدد بالای کارمندان و پرسنل، بخشی از سایت طراحی شده را به ارائه خدمات به کارمندان اختصاص داده و یا کلا نسخه دیگری از وب سایت را در اینترانت سازمان به صورت ویژه برای کارکنان و پرسنل سازمان نصب و پیکربندی می کنند.

مسایل مرتبط با یکپارچه سازی و integration با سایر نرم افزارهای درون سازمانی نیز بخشی از نیازمندی های طراحی سایت ویژه سازمان های بزرگ است. به این معنی که معمولا در این گونه از سازمان ها، وب سایت و یا پورتال را به عنوان درگاه ارتباطی بین کاربر یا ارباب رجوع با سایر سامانه های نرم افزاری سازمان در نظر گرفته و با استفاده از استانداردهای مشخص در حوزه یکپارچه سازی، نسبت به ارائه سرویس های نرم افزاری دیگر در پورتال به صورت یکپارچه اقدام می کنند. راه حل های یکپارچه سازی در پروژه های طراحی سایت سازمانی معمولا در لایه های سرویس، احراز هویت، داده و … مد نظر قرار می گیرد.

توسعه فرایندهای درون سازمانی از دیگر خروجی های پروژه طراحی سایت ها و پورتال های سازمانی است. بدان معنا که آن دسته از فرایندها و گردش های کاری سازمان را که در سایر سیستم های نرم افزاری سازمانی قابلیت اجرا و عملیاتی سازی ندارد را با استفاده از ابزارها و ماژول های پورتال سازمانی می توان ایجاد و در سازمان به گردش در آورد.

برای آشنایی با راهکارهای ما برای طراحی سایت ویژه سازمان های بزرگ می توانید راه حل های ما را در این زمینه به شکل تخصصی تر ببینید:

طراحی سایت استانداری ها
طراحی سایت بانک ها و موسسات مالی اعتباری
طراحی سایت فرمانداری ها
طراحی سایت شهرداری ها
طراحی سایت صندوق های سرمایه گذاری
طراحی سایت فدراسیون های ورزشی